اینترنت بی سیم WiFi

تعرفه اینترنت بی سیم WiFi

border petiak

سرویس های حجمی بیسیم WiFi

سرویس های غیر حجمی خانگی بیسیم WIFI

سرویس های غیر حجمی اداری بیسیم WIFI

ترافیک اضافه سرویسهای بیسیم WIFI

هر عدد IP ثابت

لیست قیمت WiFi را در بالا ملاحضه فرمودید لطفا به توضیحات زیر توجه بفرمایید :
  • در صورت پرداخت حق اشتراک به صورت شش ماهه و یکساله به ترتیب ۵% و ۱۰% تخفیف در سرویسهای فوق لحاظ گردیده است.
  • ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک سوم بهای ترافیک خارجی محاسبه می‌شود.
  • هزینه استفاده از سایتهای داخلی منتخب نیم بهای ترافیک خارجی محاسبه می گردد.
  • در صورتی که در طول دوره حجم اضافه خریداری کرده باشید و حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از انقضای سرویس آن را تمدید نمایید،باقیمانده حجم اضافه آن به حجم اولیه سرویس جدید اضافه می‌گردد و فقط قابل استفاده در طول همان دوره خواهد بود.
  • سرویس های حجمی بیسیم WiFi دارای تاییدیه شماره ۵۲۴۹۳۲ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد.
  • حجم اضافه سرویس های WiFi دارای تاییدیه شماره ۵۲۴۹۳۷ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد.
  • سرعت نهایی اتصال با توجه به کیفیت تجهیزات اتصالی و فاصله مکان دریافت سرویس تا دکل معین خواهد شد.
  • به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.